Koçluk yaklaşımımda, danışanımla birlikte “anda kalmak”, temel bir önceliğe sahip... Uzun yıllardır Eckhart Tolle’ün tüm eserlerinin ana teması olan “anda kalmak” * kavramını hem kendi yaşamımda, hem de koçluk çalışmalarımda kullanmaktayım.

“Elindeki tek varlığın şu andır. ŞİMDİ’yi hayatının odak noktası yap.”
Eckhart Tolle

“An”, ya da “şimdi” her şeyin olup bittiği yerdir. Geçmiş geride kalmıştır. Gelecek henüz yaşanmamıştır. Her ikisinin de gerçekliği yoktur. Tüm potansiyeller yaşadığımız anın içinde saklıdır. Sadece yaşadığımıza, içimizdeki hislere, düşüncelere, algılamalara baktığımızda kendimizi olduğumuz gibi görürüz.

Koçlukta bunu yapabildiğimizde, danışan geçmişin her türlü olumsuz etkisinden ve geleceğe yönelik endişelerden sıyrılır. Şimdinin dinginliğinde, kendini tam olduğu gibi görebilir.

Yaşamdan ne istediğini ve ne istemediğini fark eder. Bu farkındalıkla, alternatiflerinin içinden en çok arzuladığını seçer, o yüzden de motivasyonu çok artmıştır.

* Eckart Tolle “Şimdinin Gücü (Power of Now)” 1999.