Erickson koçluğu, Amerikalı psikiyatrist Dr. Milton Erickson’un insana yönelik gözlem ve deneyimlerinden süzerek oluşturduğu 5 temel ilke üzerinden koçluk yapma anlayışını içinde barındırır.

Dr. Milton Erickson İlkeleri:

  • Her insan tam ve bütündür.
  • Her insan gereksinim duyduğu kaynaklara sahiptir.
  • Her davranışın altında pozitif bir iyi niyet vardır.
  • Her insan o anda var olan en iyi seçimi yapar.
  • Değişim sadece mümkün değil, aynı zamanda kaçınılmazdır.