Fritz Perls GestaltGestalt, Fritz Perls tarafından geliştirilmiş terapi yöntemidir.

Duyguların farkına varılması ve kişinin “kendiyle temasa geçmesi”ne dayanır.

Burada amaç, kişinin duygularıyla ilgili farkındalık yaşaması ve onları ifade edebilmesi, bunun da ötesine geçerek sorumluluk alması ve harekete geçebilmesidir.

Gestalt Koçluğu da bu temel ilkelerle hareket eder.

Gestalt tekniğiyle çalışan bir Koç,

  • Danışanın hali hazırda sağlıklı, tam, bütün, kaynakları olan bir birey olduğundan yola çıkar.
  • “Experiment” yöntemi ile kişiye koçluk seansı sırasında deneyimleme imkânı verir.
  • “Paradoksal Değişim Teorisi”ni uygulayarak kişisel dirençlerle çalışır. “Paradoksal Değişim Teorisi”, kişinin ancak kendini tam deneyimlediğinde asıl değişimin yaşanabileceğini söyler.
  • Danışanda farkındalık oluşturmasına ve danışanın önündeki seçenekleri görebilmesine destek olur.
  • Seçimini yaparken, danışanın kendine artık hizmet etmeyen davranış ve düşünceleri görerek, hizmet edenlere doğru eyleme geçmesine destek olur.
  • Danışanın “şimdi ve burada” yaşananlara odaklanmasını sağlar. Seans sırasında danışana alan açarak danışanın anın içinde var olan seçeneklerini görmesini sağlar. Anda yaşanan bu farkındalığın etkisi çok büyüktür.
  • Danışanın farkındalığındaki iniş çıkışları yakından takip eder, kendini keşif anlarında danışanına ayna tutar.