1. Tanışma: Koçla danışan bir araya gelir, danışan isteklerini gerçekleştirmek istediği projeleri anlatır. Belirli bir konuda belirli bir hedef için bu hedefe gitme yolunda destek ister. Koç sorular sormaya devam eder.

2. Vizyon: Koç danışandan hedefi netleştirmesini ister. A noktasından B noktasına varmak danışanın hedefidir. Burada da başarmak istediği şey ve olmak istediği kişi vardır.

3. Plan yapmak: Koç danışana hedefine giden yolda ilerlemek için elindeki kaynakları hatırlatır. Bunu da sorularla yapar.

4. Yolculuk: Danışanın motive olması ve odaklanabilmesi için çeşitli yöntemler kullanır koç, bu yöntemlerden de güç alarak kişi yavaş yavaş hedefine doğru yola koyulur. Varmak istenilen hedefin yeri bellidir. O yere giden yolda birlikte bir yol arkadaşlığı yapılır. Hedefini gerçekleştirmek için neler yapabileceğini tasarlar danışan. Adımlarını daha kolaylaştırabilmek  için koç danışana destek olur. Kendini sabote ettiği kendini engellediği anlarda onu teşvik eder ve motive eder. Hedefe giden yolu kolaylaştırmak için daha minik adımlar atmasını ister koç danışandan. Minik adımlar daha kolay atılır. İnsanın moralini düzeltir ve hedefe güvenle yaklaştırır. İşte hedefine ulaştı danışanımız, şimdi zorluklar aşılmış ve hedefe giden yol netleşmiştir. Danışanla koç el sıkışır ve ayrılır, başarı gelmiştir.