Koçluk Nedir?

Koçluk, koçluk alanların hayallerini, isteklerini ve özlemlerini keşfetmelerine, amaç ve hedeflerini belirlemelerine ve bunlara ulaşmalarına yardım etmek üstünde uzmanlaşmış bir meslektir.

Koçluk, terapiden farklı olarak kişideki patoloji üzerinde yoğunlaşmaz.

Kişinin potansiyeline odaklanır, onun tam ve bütün bir birey olduğundan yola çıkar.

İnsan cevabı aslında bilir, onu bulmak için doğru soruyu bulmak gerekir. - Plato

Kendisine alan verildiğinde ve farklı bakabilme esnekliği sağlandığında, kendi koşulları için en doğruyu yine kendisi bulabilir.

İşte bu bağlamda koç soru sorarak, danışanının normal şartlar altında fark edemediğini görmesini sağlar, yani farkındalık yaratır.
Bu farkındalık sonucunda danışan önündeki değişik seçenekleri görür, bundan sonra da seçimini yapar.
Farkındalıkla yapılan seçim kişinin kendi gerçeğine göre yapıldığından dolayı kendisiyle uyum içindedir. Böyle bir durumda harekete geçmek, adım atmak kolaylaşır.

Koçluk-danışan ilişkisinde ast/üst anlayışı yoktur. Koç, her zaman doğruyu bilen ve bunu dikte eden bir durumda değildir.

Danışan, koçun sorduğu sorularla güçlü ve zayıf yanları ile tanışır. Kendine artık hizmet etmeyen davranış ve düşünce kalıplarını sorgulamaya başlar. Bu şekilde devam ederse, bunun kendine nelere mal olacağını açık bir şekilde görür. Bu negatif senaryo yerinde, hayatında aslında nelerin olmasını istediğini fark eder. Seçimlerini bu farkındalıkla yapar.

Koçluk süreci içerisinde kullanılan özel teknikler vardır. Bunlar, kişinin kendine engel koyduğu konuları bulmasını sağlar. Koç, güvenli bir ortam sağlayarak danışanının seans içerisinde konfor alanının dışına belli miktarlarda çıkmasını sağlar. Bu güvenli ortamda danışan gerçek isteklerini ve ihtiyaçlarını fark eder. Bunların önündeki engelleri kaldırıp, deneyimlemek istediği şeyleri görür ve seçimler yapar. Bu seçimler farkındalıkla yapıldığı için kişi gerçek isteklerini hayata geçirmek için enerji dolar ve harekete geçer.

Koçlukta bireyin potansiyeli aydınlığa çıkarılır. Bu aydınlıkta birey, seçeneklerini daha iyi görür ve seçimini kendisi yapar. Burada Koç’un etkin ve yargısız dinlemesi danışana alan açar.

Koç akıl vermez. Bunun nedeni her bireyin farklı ve benzersiz olmasıdır. Bir kişiye iyi gelen çözüm, diğerinde işe yaramayabilir. Birini motive eden şey, bir başkasında hiç etkili olmayabilir. O yüzden de bireye akıl vermek, işe yaramaz. Önemli olan, kişinin kendi istekleri ve gerçekleri doğrultusunda kendisinin karar vermesidir.

Koçla yapılan yolculuk, gelişim ve değişime doğru yapılan, kişinin enerjisini arttıran bir yolculuktur. Koçunuz, arzuladığınız yaşamı oluşturmanıza destek olur, sizi yüreklendirir.

Danışan–Koçluk ilişkisinde çok temel etik kurallar vardır. Bunların en başta geleni “gizlilik” ilkesidir. Bu ilke ve birçok diğer önemli ilkeyi bünyesinde barındıran ICF–International Coach Federation (Uluslararası Koçluk Federasyonu), bu bağlamda çok temel bir sorumluluğu yerine getiren etkin bir kuruluştur. ICF, himayesi altında profesyonel koçları ve organizasyonları koçluk mesleğini şekillendirmek ve idare etmek üzere bir araya getirir. Koçluk becerileri, yeterlilikleri, ahlaki kuralları ve standartlarını en üst seviyede sunabilmek için söz vermiş, dünyanın dört bir yanından gelen koçlar arasında yapılmış kolektif bir anlaşma temelinde çalışmaktadır. ICF’in Türkiye Şubesi’ndeki koçlar da ICF’e üye olup, Türkiye’de bu mesleğin en üst standarlarda yapılmasını sağlamayı ilke edinmişlerdir.

(www.icfturkey.org)